Jak wykonać poprawny przedmiar i kosztorys w programie Norma EXPERT? Kompleksowe szkolenie krok po kroku – Część 2

479,67 (590,00 brutto)

SKU: AK-KURS-03 Kategoria:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają już podstawową wiedzę dotyczącą kosztorysowania i chcą szybko rozpocząć pracę w programie Norma EXPERT. Kurs składa się z dwóch części. W pierwszej części omawiane są podstawowe funkcje programu, które są niezbędne do wykonywania kosztorysów. Druga część poświęcona jest bardziej zaawansowanym narzędziom i funkcjom, które usprawniają i przyspieszają pracę kosztorysanta. Każdą z tych części można zakupić i przerobić niezależnie od siebie z tym zastrzeżeniem, że do drugiej części szkolenia powinny przystępować tylko osoby, które mają opanowane podstawowe umiejętności pracy z programem.

PROGRAM KURSU (Część 2)

Kurs składa się z czterech modułów, w których łącznie znajduje się 21 lekcji.

MODUŁ 1: Importowanie plików PDF

W tym module dowiesz się jak dokonać importu przedmiarów i kosztorysów zapisanych w plikach PDF (tekstowych oraz wykonanych ze skanów dokumentacji). Omówione w nim są również pełne procesy od zaimportowania danych z pliku PDF do wydruku kosztorysu.

MODUŁ 2: Dostrajanie kosztorysów

Moduł ten poświęcony jest omówieniu sposobów dopasowywania cen w kosztorysie czyli stosowanie współczynników norm i cen, rabatowanie, dopasowywanie cen nakładów do budżetu oraz różnicowanie stawek robocizny i narzutów w działach i pozycjach.

MODUŁ 3: Zastosowanie menadżera plików

W ramach tego modułu omówione zostaną zastosowania menadżera plików w negocjacjach, pracy zespołowej, w aktualizacji cen, prognozowaniu, sprawdzaniu kosztorysów oraz tworzeniu kosztorysów różnicowych.

MODUŁ 4: Wykorzystanie opcji zaawansowanych

Z lekcji tego modułu dowiesz się, w jaki sposób używać opcji zaawansowanych programu takich jak naliczanie kosztów transportu, obliczanie kosztów pracy rusztowań i deskowań oraz opcji rejestrowania postępu prac.

WYMAGANIA WSTĘPNE
Do realizacji kursu niezbędna jest praktyczna wiedza związana z obsługą programu Norma EXPERT oraz umiejętności związane z teorią kosztorysowania i podstawami prawnymi prac kosztorysowych. Osoba, która zamierza uczestniczyć w kursie powinna mieć opanowany materiał z kursu podstawowego "Co musisz wiedzieć rozpoczynając karierę kosztorysanta? Ekspresowy kurs od A do Z" oraz pierwszej części kursu obsługi programu Norma EXPERT "Jak wykonać poprawny przedmiar i kosztorys w programie Norma EXPERT? Kompleksowe szkolenie krok po kroku – Część 1".

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami zawartymi w poszczególnych modułach i rozwiązanie testu końcowego. Uczestnik kursu na zaliczenie szkolenia ma 24 miesiące od dnia zakupu. Po tym terminie dostęp do kursu jest blokowany i nie ma możliwości jego zaliczenia.

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA
Każdy uczestnik szkolenia, po rozwiązaniu i zaliczeniu testu końcowego otrzyma świadectwo ukończenia kursu.

NADZÓR INSTRUKTORSKI
Kurs prowadzi Małgorzata Siemienowicz-Książek. W ramach kursu przewidziane są dwa, dwugodzinne spotkania on-line z instruktorem (dla modułów 1-2 oraz 3-4). Podczas tych spotkań będzie można zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości dotyczące zagadnień poruszonych w kursie. Terminy spotkań są na bieżąco przekazywane do wiadomości uczestników szkolenia. Można wybrać dowolne, pasujące terminy spotkań.