Jak wykonać poprawny przedmiar i kosztorys w programie Norma EXPERT? Kompleksowe szkolenie krok po kroku – Część 1

642,28 (790,00 brutto)

SKU: AK-KURS-02 Kategoria:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają już podstawową wiedzę dotyczącą kosztorysowania i chcą szybko rozpocząć pracę w programie Norma EXPERT. Kurs składa się z dwóch części. W pierwszej części omawiane są podstawowe funkcje programu, które są niezbędne do wykonywania kosztorysów. Druga część poświęcona jest bardziej zaawansowanym narzędziom i funkcjom, które usprawniają i przyspieszają pracę kosztorysanta. Każdą z tych części można zakupić i przerobić niezależnie od siebie z tym zastrzeżeniem, że do drugiej części szkolenia powinny przystępować tylko osoby, które mają opanowane podstawowe umiejętności pracy z programem.

PROGRAM KURSU (Część 1)

Kurs składa się z sześciu modułów, w których łącznie znajduje się 28 lekcji.

MODUŁ 1: Przygotowanie i personalizacja programu

W tym module dowiesz się jak zainstalować program, jak aktualizować bazę katalogów normatywnych oraz cenniki, dostosujesz parametry programu do swoich potrzeb, zapoznasz się z widokami i dostępnymi w nich narzędziami oraz nauczysz się importowania cenników RMS.

MODUŁ 2: Wprowadzanie zakresu robót

Moduł ten poświęcony jest omówieniu sposobów wprowadzania pozycji katalogowych z bazy katalogów normatywnych oraz edycji pozycji z podczepionymi pod nią nakładami. Dodatkowo w module tym zapoznasz się z mechanizmem modyfikacji pozycji, zasadami analizy indywidualnej, kalkulacji własnej oraz metodami ekstrapolacji i interpolacji.

MODUŁ 3: Przedmiarowanie robót

W ramach tego modułu omówione zostaną podstawowe metody przedmiarowania robót budowlanych oraz narzędzia, które usprawniają przedmiarowanie (moduł Wykopy oraz program Miara PRO).

MODUŁ 4: Przegląd nakładów oraz ich wycena

Z lekcji tego modułu dowiesz się, w jaki sposób zmieniać i uszczegóławiać nakłady zastosowane w kosztorysie, jak wyceniać nakłady w oparciu o ceny własne lub gotowe cenniki (Intercenud, Sekocenbud, Orgbud) oraz jak aktualizować ceny w wykonanych już kosztorysach.

MODUŁ 5: Ustalanie narzutów

W tym module zapoznasz się z zasadami ustalania i modyfikowania narzutów na poziomie działów lub pozycji.

MODUŁ 6: Drukowanie

W ramach ostatniego modułu pierwszej części nauczysz się jak pracować z zestawami i szablonami wydruków, jak ustawić parametry wydruku oraz jak wykonywać wydruki poszczególnych rodzajów kosztorysów (ofertowego, powykonawczego i inwestorskiego).

WYMAGANIA WSTĘPNE
Do realizacji kursu niezbędna jest podstawowa wiedza i umiejętności związane z teorią kosztorysowania i podstawami prawnymi prac kosztorysowych. Osoba, która zamierza uczestniczyć w kursie powinna mieć opanowany materiał z kursu podstawowego "Co musisz wiedzieć rozpoczynając karierę kosztorysanta? Ekspresowy kurs od A do Z".

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami zawartymi w poszczególnych modułach i rozwiązanie testu końcowego. Uczestnik kursu na zaliczenie szkolenia ma 24 miesiące od dnia zakupu. Po tym terminie dostęp do kursu jest blokowany i nie ma możliwości jego zaliczenia.

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA
Każdy uczestnik szkolenia, po rozwiązaniu i zaliczeniu testu końcowego otrzyma świadectwo ukończenia kursu.

NADZÓR INSTRUKTORSKI
Kurs prowadzi Małgorzata Siemienowicz-Książek. W ramach kursu przewidziane są dwa, dwugodzinne spotkania on-line z instruktorem (dla modułów 1-3 oraz 4-6). Podczas tych spotkań będzie można zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości dotyczące zagadnień poruszonych w kursie. Terminy spotkań są na bieżąco przekazywane do wiadomości uczestników szkolenia. Można wybrać dowolne, pasujące terminy spotkań.