Jak efektywnie tworzyć kosztorysy ofertowe i wygrywać więcej przetargów? Zaawansowane metody w programie Norma EXPERT

560,00 (688,80 brutto)

SKU: AK-KURS-05 Kategoria:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które przygotowują już oferty przetargowe w programie Norma EXPERT i chcą to robić szybciej i skuteczniej. W ramach kursu omawiane są najlepsze strategie importu plików z PDF, zarówno z dokumentów w postaci elektronicznej, jak i papierowej oraz metody szybkiego uzupełniania oferty cenami oraz jej dostrajania do warunków przetargowych.

PROGRAM KURSU

Kurs składa się z trzech modułów, w których łącznie znajduje się 16 lekcji.

MODUŁ 1: Importowanie plików PDF

W tym module dowiesz się jak dokonać importu przedmiarów, formularzy ofertowych i kosztorysów nakładczych zapisanych w plikach PDF (tekstowych oraz wykonanych ze skanów dokumentacji). Omówione w nim są również pełne procesy od zaimportowania danych z pliku PDF do przygotowania gotowej oferty.

MODUŁ 2: Dostrajanie oferty cenowej z menadżerem kosztorysu

Moduł ten poświęcony jest omówieniu sposobów dopasowywania cen w ofercie czyli stosowaniu współczynników norm i cen, rabatowaniu, dopasowywaniu cen nakładów do pożądanej ceny ofertowej oraz dopasowywaniu cen nakładów i norm do ceny jednostkowej pozycji.

MODUŁ 3: Sprawdzenie i wydruk kosztorysu ofertowego

W ramach tego modułu omówione są metody sprawdzania kosztorysu ofertowego oraz funkcje związane z jego wydrukiem oraz eksportem do plików w różnych formatach.

WYMAGANIA WSTĘPNE
Do realizacji kursu niezbędna jest praktyczna wiedza związana z obsługą programu Norma EXPERT oraz umiejętności związane z teorią kosztorysowania i podstawami prawnymi prac kosztorysowych.

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami zawartymi w poszczególnych modułach i rozwiązanie testu końcowego. Uczestnik kursu na zaliczenie szkolenia ma 12 miesięcy od dnia zakupu. Po tym terminie dostęp do kursu jest blokowany i nie ma możliwości jego zaliczenia.

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA
Każdy uczestnik szkolenia, po rozwiązaniu i zaliczeniu testu końcowego otrzyma świadectwo ukończenia kursu.

NADZÓR INSTRUKTORSKI
Kurs prowadzi Małgorzata Siemienowicz-Książek. W ramach kursu przewidziane są dwa, dwugodzinne spotkania on-line z instruktorem (dla modułów 1 oraz 2-3). Podczas tych spotkań będzie można zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości dotyczące zagadnień poruszonych w kursie. Terminy spotkań są na bieżąco przekazywane do wiadomości uczestników szkolenia. Można wybrać dowolne, pasujące terminy spotkań.