Co musisz wiedzieć rozpoczynając karierę kosztorysanta? Ekspresowy kurs od A do Z

560,98 (690,00 brutto)

SKU: AK-KURS-01 Kategoria:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą rozszerzyć swój profil zawodowy o umiejętność kosztorysowania robót budowlanych. Przerobienie tego kursu jest niezbędne, jeśli nie miałeś wcześniej styczności z pracą kosztorysanta. W kursie są omawiane podstawowe pojęcia i zasady kosztorysowania robót budowlanych.

PROGRAM KURSU

Kurs składa się z pięciu modułów, w których łącznie znajduje się 19 lekcji.

MODUŁ 1: Wprowadzenie do kosztorysowania

W tym module poznasz podstawowe pojęcia związane z kosztorysowaniem, zasady kosztorysowania po stronie inwestora i wykonawcy oraz dowiesz się, jakie są rodzaje kosztorysów.

MODUŁ 2: Przepisy prawne w kosztorysowaniu

Moduł ten poświęcony jest omówieniu przepisów prawnych, które regulują zagadnienia związane z kosztorysowaniem robót budowlanych. Omówione zostaną rozporządzenia dotyczące przedmiaru robót oraz zasad wykonania kosztorysu inwestorskiego.

MODUŁ 3: Metody kalkulacji kosztów robót budowlanych

W ramach tego modułu omówione zostaną podstawowe metody kalkulacji kosztów robót budowlanych, w tym kalkulacje uproszczone, kalkulacja szczegółowa, własna, analiza indywidualna oraz metody interpolacji i ekstrapolacji.

MODUŁ 4: Katalogi normatywne i cenniki RMS jako baza do kalkulacji szczegółowej

Z lekcji tego modułu dowiesz się, co to są katalogi normatywne (katalogi nakładów rzeczowych - KNR), jaka jest ich budowa, podział i zastosowanie. Dodatkowo zapoznasz się z pojęciem cennika cen szczegółowych nakładów (RMS).

MODUŁ 5: Procesy kosztorysowe i narzędzia kosztorysanta

W tym module zapoznasz się z typowymi procesami realizacji kosztorysów oraz narzędziami, które usprawniają te procesy.

WYMAGANIA WSTĘPNE
Do realizacji kursu niezbędna jest podstawowa wiedza dotycząca organizacji robót budowlanych.

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami zawartymi w poszczególnych modułach i rozwiązanie testu końcowego. Uczestnik kursu na zaliczenie szkolenia ma 24 miesiące od dnia zakupu. Po tym terminie dostęp do kursu jest blokowany i nie ma możliwości jego zaliczenia.

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA
Każdy uczestnik szkolenia, po rozwiązaniu i zaliczeniu testu końcowego otrzyma świadectwo ukończenia kursu.

NADZÓR INSTRUKTORSKI
Kurs prowadzi Małgorzata Siemienowicz-Książek. W ramach kursu przewidziane jest jedno, dwugodzinne spotkanie on-line z instruktorem. Podczas tego spotkania będzie można zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości dotyczące zagadnień poruszonych w kursie. Terminy spotkań są na bieżąco przekazywane do wiadomości uczestników szkolenia. Można wybrać dowolny, pasujący termin spotkania.