Zarejestruj się :: Zaloguj się
Aktualne wersje: 4.62 / 5.9.200   Koszyk:  0 szt.     suma:  0.00 zł    
  Strona główna
Witaj Nieznajomy! Czy chcesz się zalogować? A może jeszcze nie masz u nas konta i chciałbyś założyć?
WYBIERZ KATEGORIĘ
PRODUCENCI
SZUKAJ

wpisz szukane słowoWyszukiwanie zaawansowane
OSTATNIO OGLĄDANE
ATHENASOFT Norma STANDARD 2 - kolejne stanowisko + aktualny cennik Intercenbud
PMC Planista PLUS - kolejne stanowisko
ATHENASOFT Norma EXPERT - przejście z Norma 2/3, Strix 4.x lub programu innego producenta z roczną bazą cenową Intercenbud i abonamentem Buduj z Głową + Importery PDF i SCAN PDF + CAD Rysunek
ATHENASOFT Norma STANDARD 2 - kolejne stanowisko z roczną bazą cenową Intercenbud i abonamentem Buduj z Głową + CAD Rysunek
ATHENASOFT Abonament Buduj z Głową - pakiet startowy wraz z rocznym dostępem do serwisu Intercenbud
ATHENASOFT Norma EXPERT - pierwsze stanowisko dla absolwentów uczelni technicznych + aktualny cennik Intercenbud - PROMOCJA!
ATHENASOFT Norma EXPERT - przejście z Norma 2/3, Strix 4.x lub programu innego producenta + Importery PDF i SCAN PDF + aktualny cennik Intercenbud
PMC System Planista 2010 Net - serwer programu + pierwsze stanowisko
ATHENASOFT Abonament Buduj z Głową - przedłużenie wraz z rocznym dostępem do serwisu Intercenbud
ATHENASOFT Norma STANDARD 2 - Importer PDF - rozszerzenie programu o import kosztorysów z plików PDF - dla Abonentów Buduj z Głową - PROMOCJA!
Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu.

A. Podstawowe informacje

 1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności firmy TNT Systemy Informatyczne MAREK MISTARZ, zwanej dalej TNTSI, z siedzibą w Białymstoku, przy św. Andrzeja Boboli 24, będącej właścicielem serwisu internetowego, z którego aktualnie korzystasz. Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisów internetowych należących do TNTSI, w tym klientów TNTSI, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych.
 2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
 3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. TNTSI nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

B. Administrator Danych Osobowych

 1. TNTSI jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronach internetowych należących do TNTSI.
 2. TNTSI dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.

C. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 1. Każda osoba przekazująca TNTSI dane osobowe jest informowana o konkretnym celu, w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania. Informacje te zawarte są w regulaminie serwisu internetowego, poprzez który następuje przekazanie danych, w dziale "Ochrona danych osobowych".
 2. TNTSI wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności w celach następujących:
  1. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach TNTSI lub Partnerów TNTSI. Podanie danych osobowych, jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia otrzymywanie komunikacji marketingowej.
  2. W przypadku założenia na stronach internetowych TNTSI konta użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi tego konta. Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta użytkownika.
  3. W przypadku złożenia zamówienia na produkt, którego sprzedawcą jest TNTSI, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego zamówienia oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), realizacji reklamacji czy gwarancji, ale również w usprawiedliwionych celach TNTSI jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
  4. W przypadku formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronach internetowych TNTSI dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym przez nią zapotrzebowaniem.
 3. Dane osobowe są wykorzystywane również do celów realizacji usług zamówionych przez klientów i użytkowników serwisów, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto niektóre dane, w szczególności adresy IP, są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Takie dane, w tym dane osobowe, mogą być profilowane przez TNTSI, poprzez ich zestawianie z danymi o przeglądanych produktach lub usługach TNTSI dla dokonywania zautomatyzowanej oceny preferencji produktów i usług i przygotowywania dedykowanych informacji.
 4. Dane osobowe, przekazane TNTSI na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu, dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe, przekazane TNTSI w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym TNTSI lub użytkownik może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa wynika dłuższy okres.

D. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji oraz zasady przetwarzania danych

 1. TNTSI zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. TNTSI dokłada szczególnej staranności, aby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w Artykule 5 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (rozporządzenie RODO).
 3. Dane osobowe przetwarzane przez TNTSI nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

E. Pozyskiwanie danych

 1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe TNTSI zapisuje skąd zostały one pozyskane.
 2. Dane osobowe mogą być pozyskiwane przez TNTSI przez:
  • formularze rejestracji użytkownika sklepów internetowych - wypełniane podczas tworzenia konta użytkownika w sklepie,
  • formularze rejestracji w aplikacjach mobilnych – wypełniane podczas tworzenia konta użytkownika w aplikacjach mobilnych,
  • podczas kontaktów telefonicznych – nie nagrywamy rozmów z klientami ani kontrahentami, ale możemy zapisywać dane osobowe podawane nam przez telefon,
  • podczas kontaktów za pomocą poczty elektronicznej – dane osób i firm kontaktujących się z nami mogą być zapisywane w celu obsługi zapytań kierowanych do nas tą drogą,
  • podczas odwiedzin na niektórych naszych stronach internetowych, które rejestrują dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości wizyt takie jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony - TNTSI nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie tych danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony,
  • podczas korzystania z niektórych serwisów należących do TNTSI, które korzystają z plików "cookies".
 3. Firma TNTSI wykorzystuje w niektórych swoich serwisach "cookies" czyli małe pliki tekstowe tworzone przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Pliki te są używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników danego serwisu. Pozwalają one stronie "zapamiętać", kim jesteś, co umożliwia na przykład unikanie wielokrotnego logowania do tego samego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania "cookies", jednak efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron TNTSI lub ich wybranych funkcjonalności. Po zakończeniu sesji (np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej) informacje zapisane w plikach "cookies" zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na tworzenie "cookies", ale istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp "cookies" lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na funkcjonalność stron.

F. Prawa użytkownika

 1. TNTSI respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  1. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
  2. prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
  3. prawo do usunięcia danych - "prawo do bycia zapomnianym",
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach TNTSI jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz profilowania.
 2. TNTSI zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tę osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
 3. Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji lub modyfikacji w następujący sposób:
  • w przypadku klientów sklepów internetowych należących do TNTSI – poprzez zalogowanie się na swoje konto klienta w sklepie,
  • w przypadku użytkowników programów mobilnych opartych o system eTalker – poprzez zalogowanie się do programu i zmianę danych profilowych,
  • w każdym innym przypadku – poprzez kontakt mailowy (adres e-mail: poczta@tntsi.com.pl) lub pisemny (adres do kontaktu: TNT Systemy Informatyczne, ul. św. Andrzeja Boboli 24, 15-649 Białystok).
 4. Każdy użytkownik, którego dane są przetwarzane przez TNTSI ma prawo do ich usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"). Wniosek o usunięcie danych należy złożyć mailowo (adres e-mail: poczta@tntsi.com.pl) lub pisemnie (adres do kontaktu: TNT Systemy Informatyczne, ul. św. Andrzeja Boboli 24, 15-649 Białystok).
 5. TNTSI informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych ("prawa do bycia zapomnianym") w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
  1. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
  2. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  3. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
  4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W razie wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
 7. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, użytkownik ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte ("prawo do bycia zapomnianym") przez TNTSI i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.
 8. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlegać będzie opłatom w wysokości 49,20 zł uiszczanym na rachunek w mBank o numerze 14 1140 2004 0000 3302 5985 7532 przed realizacją przez TNTSI złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez TNTSI w związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.

G. Zakres udostępnianych danych o użytkownikach

 1. TNTSI oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów TNTSI.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez TNTSI mogą być jednak dostępne dla dostawców usług hostingowych H88 S.A., home.pl S.A. oraz Grupa KKI-BCI Sp. z o.o. w zakresie utrzymania stron internetowych i kampanii marketingowych - wyłącznie jednak w związku z działalnością prowadzoną przez TNTSI. W żadnym przypadku podmiot, dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem danych osobowych przetwarzanych przez TNTSI.
 3. TNTSI może również ujawniać współpracującym serwisom internetowym, partnerom biznesowym lub agencjom reklamowym ogólne zestawienia statystyczne powstałe na bazie pozyskanych danych osobowych. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności serwisów i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane na przykład w celu monitorowania oglądalności serwisów należących do TNTSI.

H. Przekazywanie danych poza obszar Europy

 1. Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Kraje znajdujące się poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony informacji, jak kraje należące do tego obszaru.
 2. TNTSI korzysta z serwerów internetowych zlokalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie przekazuje danych poza ten obszar.

I. Prawo do skargi

  W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.
Kontynuuj
KOSZYK
...jest pusty.
ZALOGUJ SIĘ
ShopLogin

Adres e-mail:

Hasło:Nowy klient?
Zapomniałeś hasła?
Zamówienie telefoniczne
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
INFORMACJE
Dostawa i płatność
Regulamin sklepu
Polityka prywatności
Składanie zamówienia
Odstąpienie od umowy
Platforma ODR
Zadaj pytanie
DPD
KONTAKT
poczta@kosztorysant.eu

tel.: 730 812 212